Контакти

Български партньор ЧИЕЦ:

Ангел Николаев
Черноморски изследователски енергиен център – ЧИЕЦ
Ул. Виктор Григорович №7, София 1606
България
www.bserc.eu

Пишете на Ангел