ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνικός Υπεύθυνος:

Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
19ο  χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρμι
Ελλάδα
www.cres.gr

Email

 


 

Ευρωπαϊκός Συνεργάτης EFIEES:

Valerie Plainemaison
EFIEES – The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
Rue Philippe Le Bon 15, 1000 Brussels
Belgium
www.efiees.eu

Email Valerie