ΕΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

  Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

  Ο πάροχος της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) εγγυάται την επίτευξη του συμβατικού επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας ή και του συναφούς κόστους και είναι υπεύθυνος για τους συμβατικώς συμφωνημένους κινδύνους τεχνικής εφαρμογής και λειτουργίας. Σύμφωνα με την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση, «ΣΕΑ είναι συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων». ​

  Σημείωση: Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω, μπορούν επίσης να βασίζονται σε χαμηλές ή μη αρχικές επενδύσεις. Η ΣΕΑ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. ​


 • Συμβάσεις Παροχής Ενέργειας

  Συμβάσεις Παροχής Ενέργειας

  ​«Η Σύμβαση Παροχής Ενέργειας (ΣΠΕ) είναι μια συμβατική σχέση για την αποδοτική παροχή ενέργειας. Η ΣΠΕ συνάπτεται και μετράται σε παρεχόμενες μεγαβατώρες (MWh)». (Ο παραπάνω ορισμός συνιστά απλοποιημένη έκδοση του ορισμού της Ομάδας Δράσης 16 της IEA DSM).

 • Συμβάσεις Εγγύημένης Λειτουργίας

  Συμβάσεις Εγγύημένης Λειτουργίας

  Αποτελούν συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσικών που εγγυώνται την αποδοτική λειτουργία ενός ενεργειακού έρογυ που μπορεί να αφορά την ενεργειακή του απόδοση αλλά δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με τη επίτευξη συμφωνημέων επιπέδων εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Ολοκληρωμένες Ενεργειακές Συμβάσεις

  Ολοκληρωμένες Ενεργειακές Συμβάσεις

  Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές συμβάσεις (ΟΕΣ) είναι ένας συνδυασμός μέτρων ενεργειακής απόδοσης με συμβάσεις παροχής ενέργειας, συνήθως με βραχυπρόθεσμη «επιχειρησιακή επαλήθευση» και όχι συνεχή μέτρηση και επαλήθευση.