ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ QUALITEE

Η σύμπραξη QualitEE έλεγξε την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε 28 πιλοτικά έργα.

Μέσω της υλοποίησης των πιλοτικών έργων επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα:

εκατομμύρια Ευρώ

33 εκατομμύρια Ευρώ επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες

GWh/έτος

33 GWh/έτος εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα /έτος

Πάνω από 9200 τόνοι /έτος μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Για δείτε τα πιλοτικά έργα που υλοποιήθηκαν, πατήστε εδώ.

Ακολούθως παρουσιάζονται τα πιλοτικά έργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και η έκθεση εφαρμογής τους που αναφέρει βασικά γεγονότα, τεχνικές πτυχές και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας.

 • Parabita Α.Ε.

  Parabita Α.Ε.

  Επισκόπηση: Ενεργειακή αναβάθμιση και επανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων εσωτερικού φωτισμού σε κατάστημα λιανικής 103 m2 στην Αθήνα. Η αξία της επένδυσης είναι 4000 EUR.

  Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 : 4,02 τόνοι μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 40 615 kWh / έτος (εξοικονόμηση ενέργειας 47%)

  Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 11 780 kWh / έτος

   

 • Φυσικό Αέριο Αττική Α.Ε.

  Φυσικό Αέριο Αττική Α.Ε.

  Επισκόπηση: Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης ορόφου με γραφεία 1792 m2 στην Αθήνα. Περιλαμβάνει τη θερμική ζωνοποίηση του ορόφου και την εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος ελέγχου. Η αξία της επένδυσης είναι 4000 EUR.

  Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 : 14,25 τόνοι μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 21 350 kWh / έτος (εξοικονόμηση ενέργειας 13%)

  Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 44 800 kWh / έτος

 • Κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές Α.Ε.

  Κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές Α.Ε.

  Επισκόπηση: Ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εσωτερικού φωτισμού σε πτέρυγα γραφείων επιφάνειας 171 m2 στην Παιανία Αττικής. Η αξία της επένδυσης είναι 3700 EUR.

  Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 : 7.7 τόνοι μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 7 781 kWh / έτος (εξοικονόμηση ενέργειας 57%)

  Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 22 565 kWh / έτος