ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ QUALITEE

Το έργο QualitEE αποσκοπεί στα εξής αποτελέσματα:

  • Κοινή αντίληψη της έννοιας «καλή ποιότητας» για ενεργειακές υπηρεσίες
  • Καλύτερα ενημερωμένοι επενδυτές
  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς υπηρεσίες και πάροχους ενεργειακών υπηρεσιών
  • Ενίσχυση της τυποποίησης των ποιοτικών παράμετρων των ενεργειακών υπηρεσιών
  • Ενίσχυση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων
  • Ενίσχυση των επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες 

Συγκεκριμένα Επιτεύγματα

 

εκπαιδευτικά σεμινάρια

53 εκπαιδευτικά σεμινάρια ενίσχυσαν τις δεξιότητες και τις γνώσεις πάνω από 1000 ανθρώπων

28 πιλοτικά έργα αντιστοιχούν σε:

 

Εκατομμύρια ευρώ

33 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων σε ενεργειακές υπηρεσίες

GWh/έτος

33 GWh/έτος εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα /έτος

Πάνω από 9200 τόνοι /έτος μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα