Seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude sabiedrisko ēku atjaunošanas projektos”

Seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude sabiedrisko ēku atjaunošanas projektos”

05/11/2018

2018. gada 2. novembrī norisinājās seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude sabiedrisko ēku atjaunošanas projektos”. Semināra mērķis bija izglītot valsts iestāžu darbiniekus par kvalitātes prasībām, kas būtu jāņem vērā, atjaunojot sabiedriskās ēkas. Semināru atklāja A. Kamendera lekcija “Energoefektivitātes projekti un kvalitātes prasības”, kuras ietvaros lektors iepazīstināja klātesošos ar energoefektivitātes pakalpojumiem un QualitEE projekta ietvaros izstrādātajiem energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kritērijiem. Nākamajā prezentācijā T. Prodaņuks apmeklētājiem skaidroja, kas ir katlumājas veiktspējas testēšana un kādas metodes tiek izmantotas šajā procesā. Semināra turpinājumā lektors G. Žogla pastāstīja, kādi faktori ietekmē cilvēku termālo komfortu un kā šos parametrus var izmērīt. Semināra noslēgumā Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāve minēja biežāk pieļautās kļūdas ES fondu projektu iepirkumos.

2018. gada 7. decembrī norisināsies nākamais seminārs, kura mērķauditorija būs energoefektivitātes projektu izstrādātāji, būvnieki un citi projekta realizācijas procesā iesaistītie darbinieki. Sekojiet līdzi informācijai sociālajos tīklos, lai laicīgi pieteiktos semināram, jo vietu skaits būs ierobežots.