(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Energoefektivitātes pakalpojumu veidi

 • Energoefektivitātes pakalpojumu līgumi (EPC)

  Energoefektivitātes pakalpojumu līgumi (EPC)

  Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs garantē līgumā noteikto enerģijas patēriņa samazinājuma sasniegšanu un/vai ar to saistītās izmaksas, ja rezultāts netiek sasniegts, līgumiski uzņemoties tehniskās realizācijas un ekspluatācijas riskus. Saskaņā ar Energoefektivitātes Direktīvu ““Energoefektivitātes līgums” ir tāda līgumiska vienošanās starp energoefektivitātes palielināšanas pasākuma saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un pārrauga visā līguma darbības laikā, ja ieguldījumus (darbu, piegādi vai pakalpojumu) minētajā pasākumā apmaksā attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu energoefektivitātes kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumu, par kuru ir panākta vienošanās.”​

  Piezīme: Energoefektivitātes pasākumi var būt balstīti arī uz nelielām vai bez iepriekšējām investīcijām.
  Energoefektivitātes pakalpojumu līgumi var ietvert arī papildus pakalpojumus, kas saistīti ar efektīvu energoapgādi.


 • Energoapgādes pakalpojuma līgumi (ESC)

  Energoapgādes pakalpojuma līgumi (ESC)

  ​“Energoapgādes pakalpojuma līgumi nozīmē līgumisku vienošanos par efektīvu enerģijas piegādi. Energoapgādes pakalpojuma līgumos ir noteikts, ka piegādātā enerģija tiek mērīta megavatstundās (MWh).’’ Šī ir vienkāršota IEA DSM (International Energy Agency Demand-Side Management) 16. uzdevuma ESC definīcija.

 • Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumi (OC)

  Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumi (OC)

  Energoefektīvi apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumi ir viens no energoefektivitātes pakalpojumu līgumu veidiem, kuriem nav nepieciešamas lielas investīcijas. Šeit tie tiek definēti tāpat kā Energoefektivitātes pakalpojumu līgumi.

 • Integrētās enerģijas līgumi (IEC)

  Integrētās enerģijas līgumi (IEC)

  Integrētās enerģijas līgumi ir energoefektivitātes pasākumu kombinācija, kas ietver energoapgādes pakalpojumu līgumus parasti ar īstermiņa “operatīvu verifikāciju” nevis pastāvīgām pārbaudēm un mērījumiem.