Biznesa modeļi kvalitātes nodrošināšanai

Viens no QualitEE projekta mērķiem ir ieviest energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmu katrā valstī. Tas tiek uzskatīts par nozīmīgu soli, lai īstenotu energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes standartizāciju visā Eiropā.

QualitEE projekta partneri ir izstrādājuši dokumentu, kas palīdzēs Nacionālajām Veicināšanas komandām izvērtēt, kura ir vispiemērotākā metode jeb biznesa modelis, lai ieviestu energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas sistēmu savā valstī. Šajā dokumentā ir iekļauti 10 no 84 analizētajiem biznesa modeļiem:

  • DECA kvalitātes marķējums
  • Thermoprofit programma
  • BUND “Energy Saving Hospital” sertifikāts
  • ISO
  • CHPQA sertifikāts
  • Pasīvās ēkas
  • Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu projekti – standarta līgums (Austrija)
  • ANESE sertifikāts
  • Klimaaktiv ēku standarts
  • ZMRK būvniecības kvalitātes marķējums

Dokumentā atradīsiet vispārīgu informāciju par katru modeli, to priekšrocības un trūkumus, ieinteresētās puses, īstenošanas izmaksas, savstarpējo salīdzinājumu un daudzus citus aspektus, kas palīdzēs Nacionālajām Veicināšanas komandām izvēlēties variantu, kas būs vispiemērotākais nacionālajam energoefektivitātes pakalpojumu tirgum.