(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Projekta rezultāti

QualitEE projekts plāno sasniegt sekojošus rezultātus:

  • vienotu izpratni par “labas kvalitātes” energoefektivitātes pakalpojumiem
  • labāk informētus investorus
  • palielinātu uzticību energoefektivitātes pakalpojumiem un to realizētājiem
  • uzlabotu energoefektivitātes pakalpojumu kvailtātes aspektu standartizāciju
  • uzlabotu finanšu resursu pieejamību
  • palielinātu energoefektivitātes pakalpojumu investīciju apjomu

Konkrēti mērķi

Apmācību semināri

53 apmācību semināri prasmju un zināšanu līmeņa uzlabošanai vairāk kā 1000 cilvēkiem

28 pilotprojekti:

Miljonus eiro

Investīcijas 33 miljonu eiro apmērā energoefektivitātes projektos

GWh/gadā

Primārās enerģijas ietaupījumu 33 GWh/gadā apmērā

tonnas oglekļa dioksīda/gadā

Vairāk kā 9000 tonnas/gadā oglekļa dioksīda emisiju ietaupījums