Projekta rezultāti

QualitEE projekts plāno sasniegt sekojošus rezultātus:

  • vienotu izpratni par “labas kvalitātes” energoefektivitātes pakalpojumiem
  • labāk informētus investorus
  • palielinātu uzticību energoefektivitātes pakalpojumiem un to realizētājiem
  • uzlabotu energoefektivitātes pakalpojumu kvailtātes aspektu standartizāciju
  • uzlabotu finanšu resursu pieejamību
  • palielinātu energoefektivitātes pakalpojumu investīciju apjomu

Konkrēti mērķi

Apmācību semināri

53 apmācību semināri prasmju un zināšanu līmeņa uzlabošanai vairāk kā 1000 cilvēkiem

28 pilotprojekti:

Miljonus eiro

Investīcijas 33 miljonu eiro apmērā energoefektivitātes projektos

GWh/gadā

Primārās enerģijas ietaupījumu 33 GWh/gadā apmērā

tonnas oglekļa dioksīda/gadā

Vairāk kā 9000 tonnas/gadā oglekļa dioksīda emisiju ietaupījums