Projekta kopsavilkums

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Šos mērķus ir iespējams sasniegt, izstrādājot kvalitātes novērtējuma kritērijus un ieviešot kvalitātes nodrošināšanas shēmas.
QualitEE konsorcijā ir ietvertas 12 partnerorganizācijas no 18 Eiropas valstīm,  ekspertu konsultatīvā padome, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm.

Energoefektivitātes pakalpojumu veidi

Projekts QualitEE fokusēsies uz sekojošajiem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem:

Ieinteresētās puses

Projekts QualitEE iesaistīs Eiropas un nacionālās ieinteresētās puses kvalitātes novērtējuma kritēriju izstrādē un energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas shēmu ieviešanā.

Organizācijas, tai skaitā energoefektivitātes pakalpojumu koordinatori un sniedzēji, privāto un publisko energoefektivitātes pakalpojumu saņēmēji, finansēšanas un valdību institūcijas, nacionālās asociācijas un sertificēšanas komitejas, gūs labumu no projektiem, kas uzlabos energoefektivitātes pakalpojumu standartus.

Uzzini vairāk, kā projekta rezultāti ietekmēs katru ieinteresēto pusi un informāciju par to, kā tu vari gūt labumu iesaistoties.

 

Galvenie fakti

43%

Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu projektiem ir grūtības atrast finansiālu atbalstu

43% no Energoservisa kompāniju (ESCO) respondentiem sacīja, ka nav varējuši iegūt komerciāli labvēlīgus atmaksas termiņus un procentu likmes no finansētājiem, gatavojot energoefektivitātes līgumus.

69%

Finansējuma iegūšana ir izaicinājums

69% no Energoservisa kompāniju respondentiem atklāja, ka ir grūti, ļoti grūti vai pat neiespējami iegūt finansējumu, lai realizētu energoefektivitātes projektus.

54%

Sarežģītība ir šķērslis

54% no Energoservisa kompāniju respondentiem atzina, ka energoservisa koncepcija ir sarežģīta un informācijas trūkums par to ir galvenās barjeras, lai investori vēlētos ieguldīt finansiālus līdzekļus šo pakalpojumu realizēšanai.

66%

Uzticības trūkums ierobežotām investīcijām

52% no Energoservisa kompāniju respondentiem sacīja, ka uzticības trūkums Energoservisa industrijai ir galvenais šķērslis, lai tiktu investēts energoservisa pakalpojumos.

Avots: Transparense

Kā iesaistīties

Galvenie QualitEE projekta mērķi ir izstrādāt kvalitātes novērtējuma kritērijus un tos ieviest nacionālajās kvalitātes nodrošināšanas shēmās, kuras projekta noslēgumā kļūst autonomas.

Lai sasniegtu šos mērķus mēs sadarbosimies ar ieinteresētajām pusēm, izmantojot Nacionālās Diskusiju Platformas, sasniedzot vienprātību par vietējās kvalitātes nodrošināšanas vajadzību, atļaujot tirgus dalībniekiem iesaistīties kvalitātes kritēriju un shēmu izstrādē, iegūstot piekrišanu no galvenajām ieinteresētajām pusēm tālākai kvalitātes nodrošināšanas shēmu ieviešanas virzībai.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par QualitEE projektu, spied šeit un iegūsti Eiropas Savienības mēroga vai valsts mēroga e-pasta Ziņu lapu ar informāciju par to, kā pievienoties tavai Nacionālajai Diskusiju Platformai, kā arī uzzināsi projekta jaunumus, varēsi lasīt dažādus interesantus rakstus un iepazīties ar tirgus datiem.

Mūsu projekta partneri organizēs apmācību seminārus, iepazīstinot klausītājus ar to, kas ir energoefektivitātes pakalpojumi, kādi ir kvalitātes novērtēšanas kritēriji un struktūra, kādas ir finansēšanas un iepirkumu vadlīnijas, kādi pilotprojekti ir realizēti un ko no tiem varēja mācīties. Tiks rīkoti arī detalizēti semināri par to, kā kvalitātes nodrošinātājiem un sertificēšanas komitejām organizēt kvalitātes nodrošināšanas procesu.

QualitEE projekta ietvaros šie bezmaksas profesionālās attīstības semināri, kurus vadīs pieredzējuši eksperti, dos iespēju uzzināt par energoefektivitātes pakalpojumu nodrošināšanas kritēriju un shēmu ieviešanu.

Uzzini vairāk par apmācību semināriem.

QualitEE konsorcijs pārbaudīs kvalitātes kritēriju un nodrošināšanas procesu pieteikumu uz 24 pilotprojektiem. 2018. gadā šajā mājaslapā būs publicēti pētījumi, lai izceltu kvalitātes nodrošināšanas procesa priekšrocības un uzzinātu kaut ko jaunu.

Šobrīd ir izsludināta pilotprojektu iesniegšana. Pēc tam no tiem tiks izvēlēti projekti, uz kuriem tiks pārbaudīti kvalitātes nodrošinājuma kritēriji un nodrošināšanas procesi. Pilotprojektu realizācijas laikā energoservisa kompānijas un viņu klienti tiks apmācīti, kā integrēt kvalitātes nodrošinājuma kritērijus, kas tiks izstrādāti projekta QualitEE ietvaros, kompāniju pakalpojumu līgumos, kā arī tiks piedāvāta iespēja iegūt kvalitātes nodrošinājumu neatkarīgi no līguma.

QualitEE projekta partneri sniegs atbalstu kā eksperti visā pilotprojektu realizācijas laikā, sākot no iepirkuma fāzes līdz pat mērījumu un pārbaužu fāzei.

Iesniedz pilotprojektu

MŪSU PARTNERI UN PADOMDEVĒJI

Jaunākās ziņas

Sazinies ar mums

SIA "Ekodoma"
Noliktavas iela 3-3
Rīga
LV-1010
Latvija

ABONĒ ZIŅU LAPU