Projekta kopsavilkums

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Šos mērķus ir iespējams sasniegt, izstrādājot kvalitātes vadības kritērijus un ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

QualitEE konsorcijā ir ietvertas 12 partnerorganizācijas no 18 Eiropas valstīm,  ekspertu konsultatīvā padome, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm.

QualitEE projekta ietvaros tiks izstrādātas un publicētas vadlīnijas ar kvalitātes vadības kritērijiem, kas paredzēti kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanai. Vadlīnijas var apskatīt šeit.

Energoefektivitātes pakalpojumu veidi

Projekts QualitEE fokusēsies uz sekojošajiem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem:

Ieinteresētās puses

Projekts QualitEE ir iesaistījis Eiropas un nacionālās ieinteresētās puses kvalitātes vadības kritēriju izstrādē un energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanā.

Organizācijas, tai skaitā energoefektivitātes pakalpojumu koordinātori un sniedzēji, privāto un publisko energoefektivitātes pakalpojumu saņēmēji, finansēšanas un valdības institūcijas, nacionālās asociācijas un sertificēšanas komitejas, gūs labumu no projektiem, kas uzlabos energoefektivitātes pakalpojumu standartus.

Uzziniet vairāk, kā projekta rezultāti ietekmēs katru ieinteresēto pusi un kā Jūs varat gūt labumu iesaistoties.

 

Galvenie fakti

43%

Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu projektiem ir grūtības atrast finansiālu atbalstu

43% no Energoservisa kompāniju (ESCO) respondentiem sacīja, ka nav varējuši iegūt komerciāli labvēlīgus atmaksas termiņus un procentu likmes no investoriem, gatavojot energoefektivitātes līgumus.

69%

Finansējuma iegūšana ir izaicinājums

69% no Energoservisa kompāniju respondentiem atklāja, ka ir grūti, ļoti grūti vai pat neiespējami iegūt finansējumu, lai realizētu energoefektivitātes projektus.

54%

Sarežģītība ir šķērslis

54% no Energoservisa kompāniju respondentiem atzina, ka energoservisa koncepcija ir sarežģīta un informācijas trūkums par to ir galvenās barjeras, lai investori vēlētos ieguldīt finansiālus līdzekļus šo pakalpojumu realizēšanai.

66%

Uzticības trūkums ierobežotām investīcijām

52% no Energoservisa kompāniju respondentiem sacīja, ka uzticības trūkums Energoservisa industrijai ir galvenais šķērslis, lai tiktu investēts energoservisa pakalpojumos.

Avots: QualitEE tirgus pētījums

Kā iesaistīties

Galvenie QualitEE projekta mērķi ir izstrādāt kvalitātes vadības kritērijus un tos ieviest nacionālajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kura projekta noslēgumā kļūs autonoma.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām pusēm, izmantojot Nacionālās Diskusiju Platformas, sasniedzot vienprātību par vietējās kvalitātes nodrošināšanas vajadzību, atļaujot tirgus dalībniekiem iesaistīties kvalitātes kritēriju izstrādē, iegūstot piekrišanu no galvenajām ieinteresētajām pusēm tālākai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanas virzībai.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par QualitEE projektu, spiediet šeit un iegūstiet Eiropas Savienības mēroga vai valsts mēroga e-pasta ziņu lapu ar informāciju par to, kā pievienoties Nacionālajai Diskusiju Platformai, kā arī uzzināsiet projekta jaunumus, varēsiet lasīt dažādus interesantus rakstus un iepazīties ar tirgus datiem.

Mūsu projekta partneri organizē apmācību seminārus, iepazīstinot klausītājus ar to, kas ir energoefektivitātes pakalpojumi, kādi ir kvalitātes vadības kritēriji un struktūra, kādas ir finansēšanas un iepirkumu vadlīnijas, kādi pilotprojekti ir realizēti un ko no tiem varēja mācīties. Tiek rīkoti arī detalizēti semināri par to, kā kvalitātes nodrošinātājiem un sertificēšanas komitejām organizēt kvalitātes nodrošināšanas procesu.

QualitEE projekta ietvaros šie bezmaksas profesionālās attīstības semināri, kurus vada pieredzējuši eksperti, dos iespēju uzzināt par energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes vadības kritēriju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu.

Uzziniet vairāk par apmācību semināriem.

QualitEE konsorcijs pārbaudīs kvalitātes vadības kritērijus un kvalitātes nodrošināšanas procesu uz 24 pilotprojektiem. Šajā mājaslapā būs publicēti pētījumi, kas izcelts kvalitātes nodrošināšanas procesa priekšrocības.

Šobrīd ir izsludināta pilotprojektu iesniegšana. Pēc tam no tiem tiks izvēlēti projekti, uz kuriem tiks pārbaudīti kvalitātes vadības kritēriji un kvalitātes nodrošināšanas procesi. Pilotprojektu realizācijas laikā energoservisa kompānijas un viņu klienti tiks apmācīti, kā integrēt kvalitātes vadības kritērijus, kas tiks izstrādāti projekta QualitEE ietvaros, energoefektivitātes pakalpojumu līgumos, kā arī tiks piedāvāta iespēja iegūt kvalitātes nodrošinājumu neatkarīgi no līguma.

QualitEE projekta partneri sniegs atbalstu kā eksperti visā pilotprojektu realizācijas laikā, sākot no iepirkuma fāzes līdz pat mērījumu un pārbaužu fāzei.

Iesniedziet pilotprojektu

MŪSU PARTNERI UN PADOMDEVĒJI

Jaunākās ziņas

 • Atvērta reģistrācija 2019.gada STUNNING noslēguma konferencei

  29/07/2019

  Atvērta reģistrācija 2019.gada STUNNING noslēguma konferencei

  Ir atklāta reģistrācija STUNNING noslēguma konferencei, kas norisināsies šī gada 18. Septembrī Parīzē, Francijā. Projekts STUNNING tiek finansēts no ES programmas “Apvārsnis 2020”, tā mērķis ir veicināt inovatīvu un veiksmīgu atjaunošanas pasākumu kopumu un uzņēmējdarbības modeļus. Šajā pasākumā QualitEE projekts…

 • QualitEE tehniskie kritēriji prezentēti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas interešu grupas seminārā

  02/05/2019

  QualitEE tehniskie kritēriji prezentēti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas interešu grupas seminārā

  QualitEE projekta laikā izstrādātie tehniskie kritēriji, kas paredzēti kvalitatīvu energoefektivitātes projektu realizācijai, tika prezentēti un apspriesti otrdien, 30. aprīlī, Zaļās brīvības/CEE Bankwatch Network rīkotā ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas interešu grupas semināra laikā. Izstrādātie tehniskie kritēriji var tikt izmantoti iepirkuma…

 • Atskats uz semināru “Kvalitātes kritēriji energoefektivitātes projektiem un to finansēšanai”

  01/04/2019

  Atskats uz semināru “Kvalitātes kritēriji energoefektivitātes projektiem un to finansēšanai”

  27. martā projekta QualitEE ietvaros norisinājās SIA “Ekodoma” organizētais seminārs “Kvalitātes kritēriji energoefektivitātes projektiem un to finansēšanai”. Pasākumā uzstājās QualitEE projekta partneri no ārvalstīm, kuri kopā ar semināra dalībniekiem apskatīja vadlīnijas energoefektivitātes projektu kvalitātes vadības kritērijiem, kuras paredzētas energoefektivitātes pakalpojumu…

 • Seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude ēku atjaunošanas projektos”

  13/12/2018

  Seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude ēku atjaunošanas projektos”

  7. decembrī norisinājās seminārs “Kvalitātes prasības un to pārbaude ēku atjaunošanas projektos”. Seminārā piedalījās pašvaldību pārstāvji, pārstāvji no būvniecības uzņēmumiem, apsaimniekotāji un Ekonomikas ministrijas. Semināra mērķis noskaidrot kā pareizi pasūtītājam noteikt kvalitātes prasības ēku atjaunošanas projektos un kā Izpildītājam šādas…

Sazinieties ar mums

SIA "Ekodoma"
Noliktavas iela 3-3
Rīga
LV-1010
Latvija

ABONĒJIET ZIŅU LAPU