Projekta kopsavilkums

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Šos mērķus ir iespējams sasniegt, izstrādājot kvalitātes vadības kritērijus un ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

QualitEE konsorcijā ir ietvertas 12 partnerorganizācijas no 18 Eiropas valstīm,  ekspertu konsultatīvā padome, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm.

QualitEE projekta ietvaros tiks izstrādātas un publicētas vadlīnijas ar kvalitātes vadības kritērijiem, kas paredzēti kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanai. Vadlīnijas var apskatīt šeit.

Energoefektivitātes pakalpojumu veidi

Projekts QualitEE fokusēsies uz sekojošajiem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem:

Ieinteresētās puses

Projekts QualitEE ir iesaistījis Eiropas un nacionālās ieinteresētās puses kvalitātes vadības kritēriju izstrādē un energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanā.

Organizācijas, tai skaitā energoefektivitātes pakalpojumu koordinātori un sniedzēji, privāto un publisko energoefektivitātes pakalpojumu saņēmēji, finansēšanas un valdības institūcijas, nacionālās asociācijas un sertificēšanas komitejas, gūs labumu no projektiem, kas uzlabos energoefektivitātes pakalpojumu standartus.

Uzziniet vairāk, kā projekta rezultāti ietekmēs katru ieinteresēto pusi un kā Jūs varat gūt labumu iesaistoties.

 

Galvenie fakti

33%

ESKO tirgū ir vērojama neliela izaugsme

33% respondentu norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ESKO tirgū ir vērojama izaugsme, visi to novērtējot par nelielu izaugsmi (+1% līdz +5%), toties pārējie 67% atzīmēja, ka tirgū būtisku izmaiņu nav bijušas. Šie rādītāji ir pozitīvāki, salīdzinot ar 2017. gadā veikto aptauju, kad 13% respondentu uzskatīja, ka Latvijas EEL tirgū bija novērojams būtisks kritums (-6% un zemāk).

83%

Finansējuma atbalsta atrašana ir sarežģīta

83% no Energoservisa kompāniju respondentiem novērtē finansējuma atbalsta atrašanu Energoefektivitātes līgumu projektiem kā sarežģītu, bet parēji 17% kā ļoti sarežģītu.

83%

Galvenais virzītājspēks - "Energotaupības garantija"

83% no Energoservisa kompāniju respondentiem atzīmēja “Energotaupības garantiju” kā galveno virzītājspēku, šis faktors nav mainījies kopš 2017. gada.

83%

Uzticības trūkums ESKO industrijai

83% respondentu atzīmēja, ka Latvijā viens no galvenajiem šķēršļiem ir “Uzticības trūkums ESKO industrijai”.

Avots: QualitEE tirgus pētījums

Kā iesaistīties

Galvenie QualitEE projekta mērķi ir izstrādāt kvalitātes vadības kritērijus un tos ieviest nacionālajā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kura projekta noslēgumā kļūs autonoma.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām pusēm, izmantojot Nacionālās Diskusiju Platformas, sasniedzot vienprātību par vietējās kvalitātes nodrošināšanas vajadzību, atļaujot tirgus dalībniekiem iesaistīties kvalitātes kritēriju izstrādē, iegūstot piekrišanu no galvenajām ieinteresētajām pusēm tālākai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanas virzībai.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par QualitEE projektu, spiediet šeit un iegūstiet Eiropas Savienības mēroga vai valsts mēroga e-pasta ziņu lapu ar informāciju par to, kā pievienoties Nacionālajai Diskusiju Platformai, kā arī uzzināsiet projekta jaunumus, varēsiet lasīt dažādus interesantus rakstus un iepazīties ar tirgus datiem.

Mūsu projekta partneri organizē apmācību seminārus, iepazīstinot klausītājus ar to, kas ir energoefektivitātes pakalpojumi, kādi ir kvalitātes vadības kritēriji un struktūra, kādas ir finansēšanas un iepirkumu vadlīnijas, kādi pilotprojekti ir realizēti un ko no tiem varēja mācīties. Tiek rīkoti arī detalizēti semināri par to, kā kvalitātes nodrošinātājiem un sertificēšanas komitejām organizēt kvalitātes nodrošināšanas procesu.

QualitEE projekta ietvaros šie bezmaksas profesionālās attīstības semināri, kurus vada pieredzējuši eksperti, dos iespēju uzzināt par energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes vadības kritēriju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu.

Uzziniet vairāk par apmācību semināriem.

QualitEE konsorcijs pārbaudīs kvalitātes vadības kritērijus un kvalitātes nodrošināšanas procesu uz 24 pilotprojektiem. Šajā mājaslapā būs publicēti pētījumi, kas izcelts kvalitātes nodrošināšanas procesa priekšrocības.

Šobrīd ir izsludināta pilotprojektu iesniegšana. Pēc tam no tiem tiks izvēlēti projekti, uz kuriem tiks pārbaudīti kvalitātes vadības kritēriji un kvalitātes nodrošināšanas procesi. Pilotprojektu realizācijas laikā energoservisa kompānijas un viņu klienti tiks apmācīti, kā integrēt kvalitātes vadības kritērijus, kas tiks izstrādāti projekta QualitEE ietvaros, energoefektivitātes pakalpojumu līgumos, kā arī tiks piedāvāta iespēja iegūt kvalitātes nodrošinājumu neatkarīgi no līguma.

QualitEE projekta partneri sniegs atbalstu kā eksperti visā pilotprojektu realizācijas laikā, sākot no iepirkuma fāzes līdz pat mērījumu un pārbaužu fāzei.

Iesniedziet pilotprojektu

MŪSU PARTNERI UN PADOMDEVĒJI

Jaunākās ziņas

Sazinieties ar mums

SIA "Ekodoma"
Noliktavas iela 3-3
Rīga
LV-1010
Latvija

ABONĒJIET ZIŅU LAPU