Prijavite pilotni projekt

Kaj sploh so?

Pilotni projekti bodo izbrani z namenom, da se preizkusi uporaba meril za zagotavljanje kakovosti in s tem povezani procesi.

V času pilotnega projekta bomo usmerjali izvajalce storitev in njihove stranke, kako vključiti merila za zagotavljanje kakovosti, ki so nastala kot del projekta QualitEE, v njihove pogodbe in jim nudili neodvisno zagotavljanje kakovosti.

Partnerji projekta QualitEE bodo deležni strokovne podpore skozi celotno trajanje pilotnega projekta od naročanja do faze meritev in verifikacije.


Zakaj sodelovati?

Smo ponudniki storitev energetske učinkovitosti:

  • Pridobili si boste mednarodno prepoznavnost svojih storitev
  • Pridobili boste prednost pri poznavanju zagotavljanja kakovosti
  • Svojim strankam boste lahko upravičili kakovost vaših storitev
  • Vaše podjetje boste lahko predstavili kot inovacijsko in vodilno na tržišču

Smo naročniki storitev ali sodelujemo pri naročanju storitev energetske učinkovitosti:

  • Deležni boste brezplačnega svetovanja, da boste izbrali visoko kakovostne storitve energetske učinkovitosti
  • Da boste spoznali najnovejše in najboljše prakse naročanja v storitvah energetske učinkovitosti

Kako se vključiti v projekt QualitEE?

Trenutno poteka zbiranje pilotnih projektov za ožji izbor sredi leta 2018. Če bi se radi prijavili in postali del naših pilotnih projektov, pošljite svoje zanimanje preko izpolnjenega spodnjega e-obrazca:

 

Fields marked with * are required.

O vas:

Kratek opis vašega projekta:

Thank you for submitting your information regarding the QualitEE pilot project programme. One of our project partners in your region will be in touch shortly.