Rezultati projekta

Cilj projekta QualitEE je doseči naslednje rezultate:

  • splošno razumevanje »dobre kakovosti« za storitve energetske učinkovitosti,
  • bolje informirani vlagatelji,
  • večje zaupanje v storitve in ponudnike energetske učinkovitosti,
  • povečana standardizacija različnih vidikov kakovosti za storitve energetske učinkovitosti,
  • povečana ponudba možnega financiranja,
  • povečana vlaganja v storitve energetske učinkovitosti.

Specifični dosežki projekta

Izobraževalni seminarji

Izvedenih je bilo 53 izobraževalnih seminarjev za povečanje znanja in sposobnosti več kot 1.000 ljudi.

28 pilotnih projektov predstavlja:

milijonov EUR

33 milijonov evrov naložb v storitve energetske učinkovitosti

GWh/leto

33 GWh/leto prihrankov primarne energije

ton ogljikovega dioksida/leto

več kot 9.200 ton/leto prihrankov emisij ogljikovega dioksida