Rezultati projekta

S projektom QualitEE želimo uresničiti naslednje cilje:

  • enako razumevanje »dobre kakovosti« za storitve energetske učinkovitosti,
  • bolje informirani investitorji,
  • povečanje zaupanja v storitve in ponudnike energetske učinkovitosti,
  • povečanje standardizacije različnih vidikov kakovosti za storitve energetske učinkovitosti,
  • povečanje dostopnosti možnega financiranja,
  • povečanje naložb v storitve energetske učinkovitosti.

Cilji projekta

Izobraževalni seminarji

33 izobraževalnih seminarjev želi izboljšati znanje in sposobnosti 900 ljudi

Države

Vzpostaviti sheme za zagotavljanje kakovosti v vsaj 8-ih državah

24 pilotnih projektov želi spodbuditi:

milijonov EUR

41 milijonov evrov naložb v storitve energetske učinkovitosti

GWh/leto

25 GWh/leto prihrankov primarne energije

GWh/leto

proizvodnjo 20 GWh/leto energije iz obnovljivih virov

Vključite se v projekt QualitEE

Če želite biti del naših pilotnih projektov, tržnih raziskav in nacionalnih diskusijskih platform:

Prijavite se