POGOJI UPORABE

Vsebina tega spletnega mesta je avtorska pravica © QualitEE. Vključuje vse slike, tekst, video posnetke in predloge.

Do vsebine teh strani se lahko dostopa, se jih natisne ali naloži, toda vir mora biti jasno naveden. Strani ali njenih delov se ne sme prodajati ali kako drugače uporabiti brez predhodnega pisnega pristanka.

Povezave na spletno mesto se lahko ustvari, vendar se projekta QualitEE ali podatkov ne sme predstavljati na napačen, zavajujoč, zaničljiv ali žaljiv način.

Logotipa projekta QualitEE, ikon, drugih slik ali zaščitnega znaka se ne sme uporabiti kot del povezave brez pisnega dovoljenja.

Prošnje za dovoljenje za razmnoževanje gradiv s tega spletnega mesta naslovite na:

The Web Site Manager, QualitEE Project:

info@qualitee.eu

QualitEE ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi dostopanja do tega spletnega mesta in njegove uporabe, vključno s tisto, ki bi nastala kot posledica, kot tudi zaradi  uporabe podatkov, ki jih vsebuje.

Povezave na druge spletne strani ne pomenijo, da QualitEE podpira ali odobrava mnenja ali tržne podatke organizacij ali posameznikov. Ne prevzemamo odgovornosti za podatke, gradiva, proizvode ali storitve, ki jih vsebujejo ali so dostopni preko teh spletnih strani. Dostop in uporaba teh strani je na lastno odgovornost.

Spletno mesto lahko uporabljate le pod temi pogoji in za zakonite in pravilne namene, v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in kodeksi ravnanja v Veliki Britaniji, Evropi ali v skladu s pravom, ki velja tam, od koder dostopate do strani.

Uporabo tega spletnega mesta, prenos gradiv z nje in izpolnjevanje teh Pogojev uporabe ureja britansko pravo.