Priročnik za javna naročila za storitve energetske učinkovitosti

Priročnik za javna naročila za storitve energetske učinkovitosti (EES) vsebuje smernice za spodbujanje uporabe meril kakovosti v fazi naročila projekta.
Namen priročnika je izboljšati znanje zainteresiranih strani tako na strani povpraševanja po EES, vključno z javnimi in zasebnimi odjemalci in posredniki, kot tudi ponudnikov energetskih storitev na strani ponudbe EES.