Smernice evropskih tehničnih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

Smernice za evropska tehnična merila kakovosti (Guidelines of European Technical Quality Criteria) so nujne za pregledno in standardizirano ureditev trga storitev energetske učinkovitosti. Namenjene so javnim in zasebnim uporabnikom storitev energetske učinkovitosti, ponudnikom in finančnim institucijam, skrbnikom javnih naročil ter oblikovalcem politik. Merila predstavljajo osnovo za oblikovanje shem zagotavljanja kakovosti na tem področju. Oblikovana so tako, da ustrezajo finančnim smernicam in priročnikom za oddajo naročil, da bi zagotovili orodje za nabavo in oceno kakovosti storitev na področju energetske učinkovitosti.

Od osnutka, objavljenega leta 2018, so bile te smernice izpopolnjene z obsežnim postopkom povratnih informacij, vključno z razpravami na delavnicah v Bruslju, na Dunaju, v Rigi, Madridu in Bukarešti ter s testiranjem v 28 pilotnih projektih.

Smernice so dostopne na spodnji povezavi.

Obrazec za povratne informacije

Fields marked with * are required.

Najlepša hvala, v najkrajšem času bomo stopili v stik z vami!