Osnutek evropskih tehničnih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

Smernice za evropska tehnična merila kakovosti (Guidelines of European Technical Quality Criteria) so nujne za pregledno in standardizirano ureditev trga storitev energetske učinkovitosti. Namenjene so javnim in zasebnim uporabnikom storitev energetske učinkovitosti, ponudnikom in finančnim institucijam, skrbnikom javnih naročil ter oblikovalcem politik. Merila predstavljajo osnovo za oblikovanje shem zagotavljanja kakovosti na tem področju.

Osnutek smernic je dostopen na tej spletni strani, v obravnavi bo do konca leta 2018, ko je v načrtu izdaja končnega dokumenta.

Vabimo vas, da nam posredujete vaše mnenje in predloge, pri tem uporabite spodnji obrazec. Označite ali želite prejeti različico v urejevalniku besedila (MS Word), tako da nam boste mogli dati povratne informacije z uporabo sledenih sprememb in komentarjev.

Obrazec za povratne informacije

Fields marked with * are required.

Najlepša hvala, v najkrajšem času bomo stopili v stik z vami!