Vrste storitev energetske učinkovitosti

 • Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (EPC)

  Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (EPC)

  Izvajalec storitev EPC (Energy Performance Contracting) zagotavlja, da se bo dosegla s pogodbo določena stopnja prihranka energije in/ali s tem povezani stroški, ter prevzema s pogodbo določeno tveganje tehnične izvedbe in obratovanja. Po Direktivi energetske učinkovitosti »EPC pomeni pogodbeno razmerje med upravičencem in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se spremljajo in preverjajo v celotnem času trajanja pogodbe in v skladu s katerim je plačilo ponudnika za investicijo pogojeno s pogodbeno dogovorjenim nivojem izboljšanja energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik, kot so finančni prihranki«.

  Bodite pozorni: Ukrepi energetske učinkovitosti, kot so opisani zgoraj, lahko temeljijo tudi na majhni ali  upfront vnaprejšnji investiciji. EPC lahko vključuje tudi dodatne storitve povezane z učinkovitejšo oskrbo z energijo. ​

 • Pogodbena oskrba z energijo (ESC)

  Pogodbena oskrba z energijo (ESC)

  ​ESC (Energy Supply Contracting) pomeni pogodbeno razmerje o učinkoviti oskrbi z energijo. ESC je s pogodbo določena in se meri v dobavljenih megavatnih urah [MWh]. (Ta definicija je poenostavljena verzija definicije Mednarodne energetske agencije IEA DSM Task force 16).

 • Obratovalno pogodbeništvo (OC)

  Obratovalno pogodbeništvo (OC)

  OC (Operational Contracting) je vrsta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (EPC) brez večjih investicij in ga na tem mestu uvrščamo pod EPC.

 • Integrirano energetsko pogodbeništvo (IEC)

  Integrirano energetsko pogodbeništvo (IEC)

  IEC (Integrated Energy Contracting) pomeni kombinacijo ukrepov energetske učinkovitosti in  pogodbene oskrbe z energijo, kjer se učinki ukrepov kratkotrajno merijo in ni potrebno dolgotrajno sprotno izvajanje meritev in preverjanja.