Publikacije

V okviru projekta QualitEE so se opravile obširne raziskave kot tudi posvetovanja s ključnimi strokovnjaki in deležniki na trgu storitev energetske učinkovitosti. Ključni rezultati tega dela so objavljeni in dostopni na spletu ter na voljo za podporo pri uvajanju in razvoju zagotavljanja kakovosti storitev na področju energetske učinkovitosti.

Merila za ocenjevanje kakovosti

Osrednja publikacija projekta QualitEE

Osrednja publikacija projekta je temeljna zbirka Meril za ocenjevanje kakovosti za storitve energetske učinkovitosti. Merila so usklajena na evropskem nivoju, z dopolnili, prilagojenimi nacionalnim nivojem. Merila delijo ključne vidike znotraj storitev energetske učinkovitosti na komponente/vprašanja, ki jim je mogoče posamezno oceniti kakovost.

Vsako merilo za kakovost ima sledečo obliko…

Merilo za kakovostDokazVerifikacijaOpomba
Kateri specifičen vidik storitve energetske učinkovitosti se ocenjuje? Kakšne so idealne zahteve za ta specifični vidik?Katere dokaze naj ocenjevalec išče za ocenjevanje merila?Kako naj se ocenjevalec odloči, če zbrani dokazi res dokazujejo, da je merilo izpolnjeno? Uporabimo lahko ustreznost/neustreznost dokaza ali lestvico trditev za oceno kakovosti.Opombe, ki bodo pomagale ocenjevalcu pri odločanju.

Oglejte si smernice evropskih tehničnih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

KLIKNITE TU!

Priročniki za kakovost, financiranje in javno naročanje projektov za storitve energetske učinkovitosti

Osrednji priročnik projekta QualitEE prinaša Smernice in ocenjevalna orodja za pomoč deležnikom pri ocenjevanju kakovosti storitev energetske učinkovitosti. Pomagale jim bodo pretehtati, kaj je potrebno pregledati, in kako določiti, da bi bila dosežena visoka kakovost. Priročnik si oglejte tukaj.
Ostala dva priročnika pa obravnavata:

 • Finančne smernice zagotavljajo ustrezne informacije ponudnikom storitev energetske učinkovitosti in strankam z namenom zmanjšati stroške priprave projekta. Osnutek smernic si oglejte tukaj.
 • Priročnik za javna naročila za usmerjanje strank pri uporabi meril za ocenjevanje kakovosti pri uspešnem naročanju visokokakovostnih storitev energetske učinkovitosti. Priročnik za nabavo si oglejte tukaj.

 • Poročila tržnih raziskav o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti

  V podporo razvoju Smernic za ocenjevanje kakovosti in poslovnih modelov za zagotavljanje kakovosti so bile izvedene obširne tržne raziskave in intervjuji z zainteresiranimi skupinami. Rezultati tega dela so sledeči:

  • vse-evropsko poročilo o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti,
  • nacionalna poročila o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti,
  • interaktivna spletna orodja, s katerimi je možno pregledovati rezultate tržnih raziskav – možna je direktna primerjava med različnimi državami in s tržnimi raziskavami, ki so nastale v okviru projekta Transparense med letoma 2013 in 2015,
  • prenosljive Excel / CSV tabele rezultatov anket za vaše lastne analize.
 • Smernice za kakovost, financiranje in naročanje v storitvah energetske učinkovitosti

  https://qualitee.eu/si/pilot-projects/Osrednja publikacija projekta QualitEE: Smernice in orodja za ocenjevanje, s pomočjo katerih bodo deležniki lahko preverjali kakovost storitev energetske učinkovitosti; pomagale jim bodo pretehtati, kaj je potrebno pregledati, in kako določiti, ali je bila dosežena visoka kakovost.

  Publikacija bo sestavljena iz:

  • evropskih smernic za ocenjevanje kakovosti – osnovni seznam meril za ocenjevanje kakovosti, ki je usklajen na evropskem nivoju,
  • dopolnil smernicam za ocenjevanje kakovosti, ki so nacionalno specifična,
  • smernice za financiranje (osnutek v angleščini), ki bodo v pomoč ponudnikom in naročnikom storitev energetske učinkovitosti, da bodo predstavili le poenostavljene in bistvene informacije “third party” financiranja; vse to z namenom zmanjšanja stroškov pregledov,
  • priročnika za naročanje, ki bo usmerjal stranke, kako uporabiti merila za ocenjevanje kakovosti za uspešno naročanje visoko kakovostnih storitev energetske učinkovitosti.
 • Primeri izvajanja postopkov zagotavljanja kakovosti v pilotnih projektih

  Konzorcij projekta QualitEE je preizkusil uporabo meril za ocenjevanje kakovosti v 28 pilotnih projektih. Objavljene so bile študije primerov, ki poudarjajo prednosti zagotavljanja kakovosti in nova spoznanja.

 • Storitve energetske učinkovitosti in gradivo za izobraževanje o zagotavljanju kakovosti

  Projektni konzorcij je razvil skupek gradiv za izobraževanje, ki jih je predstavil na več kot 50 izobraževalnih seminarjih po vsej Evropi. Gradiva so objavljena tudi na spletni strani.
  Razviti so bili naslednji moduli:

  • Modul 1: Osnove storitev energetske učinkovitosti,
  • Modul 2: Merila za ocenjevanje kakovosti, smernice za financiranje in naročanje, 
  • Modul 3: Okviri za zagotavljanje kakovosti, postopki in izkušnje iz pilotnih projektov,
  • Modul 4: Izobraževanje na temo, kako izpeljati proces zagotavljanja kakovosti za ponudnike zagotavljanja kakovosti in certifikacijske organe.

  Module lahko prenesete tukaj.

 • Poslovni modeli zagotavljanja kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

  Projekt QualitEE namerava “začeti” izvajanje nacionalnih shem zagotavljanja kakovosti. To zahteva trden poslovni model z aktivnim promotorjem, ki bo spodbujal povpraševanje na trgu s pomočjo dobro uveljavljenih koristi, pa tudi neodvisnimi ponudniki zagotavljanja kakovosti, finančnim modelom in zaupanjem širokega kroga deležnikov.

  Za podporo in uspeh zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti po vsej Evropi, se razvijajo naslednje publikacije:

  • Raziskovalno poročilo, ki analizira uspešne modele za zagotavljanje kakovosti v drugih industrijskih panogah (poročilo si oglejte tu),
  • Študijski primeri najboljših praks – vsaka nacionalna promocijska skupina si je zelo prizadevala najti trajnostni poslovni model za zagotavljanje kakovosti v svoji državi in postopek dokumentirati. Namen te publikacije je združiti najboljše prakse, da bi se zagotovila uspešnost in postavila osnova za učenje, ki jo bodo druge države uporabile za razvoj lastnih nacionalnih shem (poročilo si oglejte tu).
 • Osnutek finančnih smernic za storitve energetske učinkovitosti

  Namen finančnih smernic je vzpostaviti jasno izhodišče za ocenjevanje (finančne) uspešnosti projektov storitev energetske učinkovitosti. Vsebina je namenjena predvsem finančnim institucijam, ponudnikom energetskih storitev in njihovim strankam. Poleg tega te smernice opredeljujejo minimalne finančne informacije, ki jih finančne institucije potrebujejo za ocenjevanje storitev energetske učinkovitosti.

  Finančne smernice je treba razlagati v povezavi s smernicami za tehnična merila kakovosti. Medtem ko so ta osredotočena predvsem na potencialne stranke za storitve energetske učinkovitosti, ki jim omogočajo prepoznavanje slabih projektov iz projektov dobre kakovosti, so finančne smernice namenjene finančnim institucijam za podporo pri ocenjevanju finančnih vidikov storitev energetske učinkovitosti.
  Delovna različica smernic, ki je na voljo za prenos tukaj, bo dopolnjena na podlagi povratnih informacij, izid končnega dokumenta je predviden konec leta 2018.

  Vljudno vas vabimo, da se vključite v oblikovanje smernic in nam pošljete povratne informacije (izpolnite spodnji obrazec).

Naročite se na e-novice

Za najnovejše informacije o izdajah publikacij projekta QualitEE se naročite na naše e-novice:

Naročite se