Publikacije

V okviru projekta QualitEE se izvaja obširna raziskava kot tudi posvetovanje s ključnimi strokovnjaki in deležniki na tržišču storitev energetske učinkovitosti. Glavni rezultati tega dela so objavljeni in dostopni na spletu, kar bo pripomoglo k uvajanju in razvoju zagotavljanja kakovosti v storitvah energetske učinkovitosti.

Merila za ocenjevanje kakovosti

Osrednja publikacija projekta QualitEE

Osrednja publikacija projekta bo temeljna zbirka Meril za ocenjevanje kakovosti v storitvah energetske učinkovitosti, ki bodo usklajena na evropskem nivoju in z dopolnili, prilagojenimi nacionalnim nivojem. Smernice bodo razdelile ključne vidike znotraj storitev energetske učinkovitosti na komponente/vprašanja, ki jim bo mogoče posamezno oceniti kakovost; to so merila za kakovost.

Vsako merilo za kakovost ima sledečo obliko…

Merilo za kakovostDokazVerifikacijaOpomba
Kateri specifičen vidik storitve energetske učinkovitosti se ocenjuje? Kakšne so idealne zahteve za ta specifični vidik?Katere dokaze naj ocenjevalec išče za ocenjevanje merila?Kako naj se ocenjevalec odloči, če zbrani dokazi res dokazujejo, da je merilo izpolnjeno? Uporabimo lahko ustreznost/neustreznost dokaza ali lestvico trditev za oceno kakovosti.Opombe, ki bodo pomagale ocenjevalcu pri odločanju.

Oglejte si osnutek Smernic za evropska tehnična merila kakovosti

KLIKNITE TU!

Druge publikacije

 • Poročila tržnih raziskav o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti

  V podporo razvoju Smernic za ocenjevanje kakovosti in poslovnih modelov za zagotavljanje kakovosti so bile izvedene obširne tržne raziskave in intervjuji z zainteresiranimi skupinami. Rezultati tega dela so sledeči:

  • vse-evropsko poročilo o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti,
  • nacionalna poročila o trgu, financah in kakovosti storitev energetske učinkovitosti,
  • interaktivna spletna orodja, s katerimi je možno pregledovati rezultate tržnih raziskav – možna je direktna primerjava med različnimi državami in s tržnimi raziskavami, ki so nastale v okviru projekta Transparense med letoma 2013 in 2015,
  • prenosljive Excel / CSV tabele rezultatov anket za vaše lastne analize.
 • Smernice za kakovost, financiranje in naročanje v storitvah energetske učinkovitosti

  Osrednja publikacija projekta QualitEE: Smernice in orodja za ocenjevanje, s pomočjo katerih bodo deležniki lahko preverjali kakovost storitev energetske učinkovitosti; pomagale jim bodo pretehtati, kaj je potrebno pregledati, in kako določiti, ali je bila dosežena visoka kakovost.

  Publikacija bo sestavljena iz:

  • evropskih smernic za ocenjevanje kakovosti – osnovni seznam meril za ocenjevanje kakovosti, ki je usklajen na evropskem nivoju,
  • dopolnil smernicam za ocenjevanje kakovosti, ki so nacionalno specifična,
  • smernice za financiranje (osnutek v angleščini), ki bodo v pomoč ponudnikom in naročnikom storitev energetske učinkovitosti, da bodo predstavili le poenostavljene in bistvene informacije “third party” financiranja; vse to z namenom zmanjšanja stroškov pregledov,
  • priročnika za naročanje, ki bo usmerjal stranke, kako uporabiti merila za ocenjevanje kakovosti za uspešno naročanje visoko kakovostnih storitev energetske učinkovitosti.
 • Primeri izvajanja postopkov zagotavljanja kakovosti v pilotnih projektih

  Konzorcij projekta QualitEE bo poskusno uporabil merila za ocenjevanje kakovosti v 24 pilotnih projektih. Objavljene bodo študije primerov, da se izpostavi koristi zagotavljanja kakovosti in nova spoznanja.

 • Storitve energetske učinkovitosti in gradivo za izobraževanje o zagotavljanju kakovosti

  Na začetku projekta bomo razvili skupek gradiv za izobraževanje, ki jih bo konzorcij projekta uporabil na preko 30 izobraževalnih seminarjih po Evropi. Gradiva bodo objavljena tudi na spletni strani.
  Predlagani so naslednji moduli:

  • Modul 1: Osnove storitev energetske učinkovitosti,
  • Modul 2: Merila za ocenjevanje kakovosti, smernice za financiranje in naročanje, 
  • Modul 3: Okviri za zagotavljanje kakovosti, postopki in izkušnje iz pilotnih projektov,
  • Modul 4: Izobraževanje na temo, kako izpeljati proces zagotavljanja kakovosti za ponudnike zagotavljanja kakovosti in certifikacijske organe.
 • Poslovni modeli zagotavljanja kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

  Projekt QualitEE namerava vzpostaviti trajnostno delovanje zagotavljanja kakovosti v vsaj 8 državah. To zahteva trden poslovni primer z aktivnim promotorjem, ki bo spodbujal povpraševanje na trgu preko dobro-uveljavljenih koristi, kot tudi neodvisne ponudnike zagotavljanja kakovosti, finančni model in zaupanje širokega kroga deležnikov.

  Predlagane so še sledeče publikacije, ki bi pripomogle pri uveljavljanju in uspehu zagotavljanja kakovosti v storitvah energetske učinkovitosti po vsej Evropi:

  • Raziskovalno poročilo, ki analizira uspešne modele za zagotavljanje kakovosti v drugih industrijskih panogah,
  • Študijski primeri najboljših praks – vsaka promocijska skupina bo skušala najti trajnostni poslovni primer za zagotavljanje kakovosti v svoji državi. Namen te publikacije je združiti najboljše prakse, da se zagotovi uspešnost in postavi osnovo za učenje, ki jo bodo druge države uporabile za razvoj lastnih nacionalnih shem.
 • Osnutek finančnih smernic za storitve energetske učinkovitosti

  Namen finančnih smernic je vzpostaviti jasno izhodišče za ocenjevanje (finančne) uspešnosti projektov storitev energetske učinkovitosti. Vsebina je namenjena predvsem finančnim institucijam, ponudnikom energetskih storitev in njihovim strankam. Poleg tega te smernice opredeljujejo minimalne finančne informacije, ki jih finančne institucije potrebujejo za ocenjevanje storitev energetske učinkovitosti.

  Finančne smernice je treba razlagati v povezavi s smernicami za tehnična merila kakovosti. Medtem ko so ta osredotočena predvsem na potencialne stranke za storitve energetske učinkovitosti, ki jim omogočajo prepoznavanje slabih projektov iz projektov dobre kakovosti, so finančne smernice namenjene finančnim institucijam za podporo pri ocenjevanju finančnih vidikov storitev energetske učinkovitosti.
  Delovna različica smernic, ki je na voljo za prenos tukaj, bo dopolnjena na podlagi povratnih informacij, izid končnega dokumenta je predviden konec leta 2018.

  Vljudno vas vabimo, da se vključite v oblikovanje smernic in nam pošljete povratne informacije (izpolnite spodnji obrazec).

Naročite se na e-novice

Za najnovejše informacije o izdajah publikacij projekta QualitEE se naročite na naše e-novice:

Naročite se