Pilotni projekti

Konzorcij projekta QualitEE bo preizkusil uporabo meril kakovosti in postopkov njenega zagotavljanja v 24-tih pilotnih projektih.

V letu 2018 bodo študije primerov objavljene na tej strani, da se poudari prednosti procesa zagotavljanja kakovosti in česa smo se naučili.

Trenutno iščemo pilotne projekte:

Če ste velik porabnik energije, finančna inštitucija, izvajalec ali ponudnik storitev energetske učinkovitosti, ki razvija nov prihajajoči projekt, se povežite z nami in dobili boste priložnost, da prejmete brezplačno svetovanje in mednarodno prepoznavnost vašega projekta.

Ožji izbor in izbor pilotnih projektov se bosta odvijala v januarju 2018.

Prijavite svoj projekt


24 pilotnih projektov želi sprožiti:

milijonov EUR

41 milijonov evrov investicij v storitvah energetske učinkovitosti.

GWh/leto

25 GWh/leto primarnih energijskih prihrankov.

GWh/leto

20 GWh/leto proizvedene obnovljive energije.