Příručka pro výběrová řízení

Účelem příručky pro výběrová řízení je podpořit uplatňování kritérií kvality energetických služeb ke zvyšování energetické účinnosti ve fázi výběrového řízení. Cílem dokumentu je lépe informovat zúčastněné strany jak na straně poptávky u veřejných a soukromých zadavatelů a facilitátorů (poradce zadavatelů), tak na straně nabídky u poskytovatelů energetických služeb. Tato příručka popisuje obecné pozadí i podrobné rady ohledně uplatňování kritérií kvality při zadávání zakázek energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického kontraktingu (ESC).

Poskytovatelé energetických služeb i jejich klienti čelí nejasným legislativním a správním předpisům pro veřejné organizace. Odpovědné osoby ve veřejném sektoru se často obávají složitosti procesu hodnocení nebo tvrzení, že je tento proces v rozporu s požadavky zákona o veřejných zakázkách. Pokud princip nejnižších investičních nákladů nahradíme procesy výběrových řízení založenými na kritériích kvality energetických služeb, zvýší se kvalita projektů a zvýší se dosažené úspory energie.

Tato příručka pro výběrová řízení navazuje na Evropská pravidla technických kritérií kvality, které vyvinul tým odborníků pracující na projektu QualitEE (Leutgöb et al. 2019).