O projektu

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. K dosažení těchto cílů byly vypracovány kritéria pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a systémy zajištění kvality služeb na úrovni státu.

Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí, dále z expertního poradního výboru zahrnujícího tvůrce evropských standardů CEN/CENELEC a z 59 dalších podporovatelů jako jsou finanční instituce, vládní úřady, odbory a průmyslové svazy nebo instituce zabývající se certifikacemi.

Projekt QualitEE skončil v červnu 2020. Stáhněte si závěrečnou souhrnnou zprávu projektu, přečtěte si náš poslední zpravodaj a podívejte se na záznam závěrečné Evropské konference.

 

Druhy služeb energetické účinnosti

Projekt QualitEE se zaměří na následující typy energetických služeb:

Účastníci

Do projektu QualitEE se zapojili evropští i národní aktéři, kteří přispěli k vývoji kritéria pro hodnocení kvality a návrhu systémy zajištění kvality pro energetické služby.

Veřejné i soukromé organizace zabývající se energetickými službami, stejně jako poskytovatelé a zprostředkovatelé těchto služeb, finanční instituce, vládní orgány a různé státní orgány a instituce zabývající se certifikacemi a technickými normami budou participovat a zároveň využívat přínos, kterým bude zvýšení standardů v projektech energetických služeb.

Pro více informací o tom jak můžete získat z výsledků projektu klikněte zde.

 

Základní údaje

43%

Projekty EPC mají obtíže s financováním

43% respondentů z oblasti ESCO při zahajování projektu EPC nebylo schopno získat od poskytovatelů komerčně životaschopné podmínky pro financování, včetně úrokových sazeb.

69%

Získání smysluplného financování je výzvou

69% respondentů z oblasti ESCO shledalo obstarání životaschopného financování pro projekty EPC jako obtížné, velmi obtížné nebo dokonce jako nemožné.

54%

Komplexnost je bariérou

54% respondentů z oblasti ESCO uvedlo komplexnost celého konceptu nebo nedostatek informací o něm jako hlavní překážku pro investice do EPC.

52%

Nedůvěra omezuje investice

52% respondentů označilo nedostatek důvěry v ESCO odvětví a služby za hlavní překážku pro investice do EPC.

Source: Transparense

Výsledky projektu

Po rozsáhlém konzultačním procesu zahrnujícím diskusní semináře v Bruselu, Vídní, Rize, Madridu a Bukurešti, a testování 28 pilotními projekty, publikujeme sadu nástrojů pro hodnocení kvality a výběrová řízení energetických služeb:

Pokyny pro Evropská technická kritéria kvality pro energetické služby ke zvyšování energetické účinnosti

– Kritéria kvality pro financování energetických služeb ke zvýšení energetické účinnosti

 Příručka pro výběrová řízení energetických služeb ke zvýšení energetické účinnost

V procesu projednávání se ukázalo, že zatímco je napříč Evropou hodně společného, existující rozdíly na národních trzích z energetickými službami vyžadují lokální přizpůsobení. Proto byla pro projekty EPC v  České republice speciálně vypracován soubor kritérií.

Konsorcium QualitEE testovalo kritéria pro hodnocení kvality ve 28 pilotních projektech v 11 zemí EU. Tyto projekty znamenají investice ve výši 33 millionů Eur a 33 GWh ročních úspor v primárních zdrojích a více než 9 200 ton ročních úspor emisí CO2.

Toto představuje zajímavou databázi projektů realizovaných napříč Evropou, jenž může inspirovat účastníky a informovat je o nových příležitostech.

Na této stránce si můžete přečíst případové studie, které shrnují jak informace o projektech, technické aspekty tak i zpětnou vazbu na kritéria kvality.

V 11 Evropských zemích zapojil projekt QualitEE zainteresované strany do přípravy systému zajištění kvality na základě kritérií kvality vypracovaných v rámci projektu.

Každá země zdokumentovala tento proces ve zprávách, jenž poskytují klíčový vhled do do různých přístupů a v několika případech i popisují realizaci schémat.

Tyto systémy mají za cíl zvýšit důvěru, kvalitu a rozšíření energetických služeb zvyšující energetickou účinnost.

Zde si můžete stáhnout tuto zprávu za Českou republiku.

Naši partněři & poradní panel

Novinky

 • Zůčastněte se naší závěrečné konference

  10/05/2020

  Zůčastněte se naší závěrečné konference

  Tři jednohodinové online semináře se budou konat 17-19. června vždy v 10.00 a budou prezentovat výsledky projektu QualitEE: Seminář 1: (17/6) Potenciál energetických služeb na cestě k net zero Seminář 2: (18/6) Jaké nástroje potřebujeme pro posílení poptávky po energetických službách…

 • Jak na výběrová řízení EPC a ESC

  10/04/2020

  Jak na výběrová řízení EPC a ESC

  Projekt QualitEE publikoval unikátní příručku o úskalích výběrových řízení na projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického contractingu (ESC). Cílem příručky je informovat účastníky procesu jak na straně poptávky po zvyšování energetické účinnosti (EES), tj. veřejné i soukromé…

Kontaktujte nás

SEVEn, The Energy Efficiency Center
Americká 17
120 00 Prague 2
Czech Republic