Návrh certifikace EPC diskutován na pražském semináři

Návrh certifikace EPC diskutován na pražském semináři

20/12/2018

Dne 5.12.2018 byl na pražském semináři diskutován návrh na systém certifikace projektů a poskytovatelů EPC připravený v rámci Evropského projektu QualitEE specificky pro podmínky na českém trhu. Seminář byl organizován  spolu se společností ENVIROS, která představila výsledky projektu guarantEE zaměřeného na facilitaci projektů EPC. Semináře se účastnili zástupci z řad poskytovatelů a facilitátorů projektů EPC, správců zařízení, facility managerů a státní správy. Prezentace ze semináře lze stáhnout zde.

Na základě podrobné analýzy různých možností zavedení systému zajištění kvality energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) v České republice, byl navržen systém, jenž staví primárně na certifikaci projektů EPC. Následně, pro certifikaci poskytovatele EPC je základním předpokladem předložení několika certifikovaných projektů EPC. Zatímco certifikaci projektů by měl vykonávat certifikační orgán, jenž bude mít k tomu dostatek kvalifikovaných odborníků z oblasti EPC, certifikace firem ESCO bude stavět na kvalitním systému certifikace projektů EPC, proto mohou tuto činnost vykonávat zaškolení zaměstnanci, bez hlubší znalosti z oblasti EPC. Půjde zde především o administrativní ověření splnění všech požadavků pro certifikaci firem ESCO, tedy posouzení úplnosti a pravdivosti informací doložených písemně. Předložený návrh staví na systému certifikace nezávislé na mezinárodních normách. Při rozhodnutí převážilo hledisko jednoduchosti a nízké nákladovosti, oproti variantě systému dle mezinárodních norem.

Pro fungování systému certifikace je klíčové vhodný výběr organizací, jež budou zastávat tři klíčové role. Ministerstvo průmyslu a obchodu vybere zpracovatele certifikačního schématu jenž vypracuje kritéria, požadavky a pravidla certifikace. MPO  jako pověřující orgán také pověří certifikaci určené certifikační orgány.

V závěru semináře byly diskutovány různé aspekty systému certifikace včetně časového harmonogramu přípravy a zavádění systému. Panelové diskuse se aktivně zúčastnili V. Sochor (MPO), V. Henelová(ENVIROS), R. Kohoutek (APES), M. Hvozda(MVV Energie CZ a.s.) a J. Maroušek (SEVEn).

V části věnovaném projektu guarantEE byly účastníkům prezentovány na příkladech nejlepší praxe modely řešení tzv. „split incentives dilema“  (realizace EPC projektů, kde musí být zohledněny zájmy tří stran – majitele nemovitosti, nájemníka a ESCO) a důležitost role facilitátora v takto složitých projektech. Zároveň byli účastníci seznámeni s vývojem projektu guarantEE a s podmínkami udělování letošních cen EESA 2019 za nejlepší energetickou službu, kterou každoročně uděluje Berlínská energetická agentura spolu s Evropskou komisí nejlepšímu projektu EPC, nejúspěšnějšímu propagátorovi EPC a nejinovativnější společnosti ESCO.