Na evropském workshopu se diskutovalo o obchodních modelech kritérií kvality pro energetické služby

Na evropském workshopu se diskutovalo o obchodních modelech kritérií kvality pro energetické služby

18/01/2018

Praha – český partner projektu QualitEE (společnost SEVEn) pořádal půldenní workshop pro evropské i české účastníky, kteří diskutovali o existujících příkladech úspěšné praxe a možných obchodních modelech zajištění kvality v segmentu energetických služeb se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti.

Česká společnost pro jakost zahájila konferenci přehledem své organizační struktury a vysvětlením role v oblasti certifikace kvality. Klemens Leutgob ze společnosti e7 představil nedávno spuštěnou certifikace kvality DECA (rakouská asociace společností v oblasti ESCO) pro oblast energetických služeb. Kritéria kvality použitá v tomto systému představují výchozí bod pro zásady projektu QualitEE, které byly rovněž prezentovány a diskutovány.

Jaroslav Maroušek ze společnosti SEVEn přispěl k diskusi svou prezentací o potenciálních rizicích a příležitostech spojených s kritérii kvality. Ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor v rámci českého Ministerstva průmyslu a obchodu, Vladimír Sochor, sdílel návrh budoucího českého systému zajištění kvality pro energetické služby a Nick Keegan z EEVSInsight představil britský systém záruky kvality CHPQA, který již dlouho funguje v oblasti kogenerační výroby tepla a elektrické energie. Jana Szomolányiová ze společnosti SEVEn prezentovala výsledky rozsáhlého průzkumu trhu z roku 2017, který byl proveden v rámci projektu QualitEE. Tento průzkum zahrnuje odpovědi od zhruba 180 aktivních společností a zprostředkovatelů v oblasti ESCO.

Hlavní výsledky průzkumu vztahující se k životaschopnosti systémů zajištění kvality byly námětem pro závěrečnou panelovou diskusi, do které se zapojila Vladimíra Henelová, odbornice na energetické služby z organizace Enviros. Předmětem debaty byla doporučení pro vývoj českého systému zajištění kvality.

Kompletní prezentace z konference naleznete zde.