Zveřejnění výsledků průzkumu v rámci projektu QualitEE bude základem pro vytváření kritérií kvality energetických služeb

Zveřejnění výsledků průzkumu v rámci projektu QualitEE bude základem pro vytváření kritérií kvality energetických služeb

18/01/2018

V rámci projektu QualitEE byla publikována studie zahrnující 15 zemí, která bude zásadní pro sestavování kritérií kvality a systémů zajištění kvality pro energetické služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Rozsáhlý průzkum trhu provedený konsorciem QualitEE, vychází z detailních dotazníků, které zodpovědělo celkem 109 poskytovatelů a 79 zprostředkovatelů z oblasti energetických služeb. Celý výzkum byl zaměřen na pochopení současného stavu na trhu energetických služeb se zárukou a energetického kontraktingu, tedy klíčových odvětvích energetických služeb. Speciální pozornost byla věnována financování a kvalitě samotných služeb.

Projekt QualitEE navazuje na předchozí iniciativu Transparense, v jejímž rámci byl roku 2014 vytvořen Evropský etický kodex pro energetické služby se zárukou. Výsledky nového průzkumu z roku 2017 umožnují spolu s výsledky předchozích průzkumů v rámci projektu Tranparense (z let 2013 a 2015) analyzovat trendy na trhu. Veškeré výsledky jsou přístupné skrze interaktivní on-line nástroj na stránkách projektu.