Prihláste pilotný projekt

Čo sú pilotné projekty?

Pilotné projekty sa vyberú s cieľom otestovať uplatňovanie kritérií zabezpečenia kvality a procesov zabezpečovania.

Počas pilotných projektov bude poskytovateľom energetických služieb a ich klientom ponúknutá pomoc s tým, ako integrovať do zmlúv o poskytovaní služieb kritériá zabezpečenia kvality a s nezávislým zabezpečením kvality.

Partneri projektu QualitEE poskytnú odbornú podporu v rámci pilotných projektov, od obstarávania, až po fázu merania a verifikácie.

 


Prečo by som sa mal/a zúčastniť?

Som poskytovateľ energetických služieb:

  • Získajte medzinárodné uznanie za svoju prácu
  • Získajte výhodu tým, že poskytnete zabezpečenie kvality
  • Zdôvodnite kvalitu svojej služby klientom
  • Uveďte svoju organizáciu ako priekopníckeho lídra na trhu

Som obstarávateľ / zaoberám sa obstarávaním energetických služieb:

  • Získajte bezplatné konzultácie
  • Získajte najnovšie informácie o najlepsích príkladoch z praxe pri obstarávaní energetických služieb

Ako sa môžem zapojiť?

Výber pilotných projektov sa uskutoční na začiatku roka 2018. Ak chcete prihlásiť svoj projekt, prosím vyplňte a odošlite nasledovný formulár:

 

Fields marked with * are required.

O vás:

O vašom projekte:

Ďakujeme za zaslanie informácií o projekte. Náš regionálny partner Vás bude čoskoro kontaktovať.