Konzorcium projektu

Konzorcium projektu QualitEE je koordinované spoločnosťou E7 Energie Markt Analyse GmbH (Rakúsko) a pozostáva z:

 

 • Partnerské organizácie projektu QualitEE

  Partnerské organizácie projektu QualitEE

  Partneri dodajú výstupy z projektu v krajinách, v ktorých pôsobia. Nadôvažok, niektorí partneri majú za úlohu aj „tvorbu kapacít“ v iných európskych krajinách, a to zorganizovaním dvoch workshopov. Cieľom workshopov je transfer poznatkov získaných v rámci projektu QualitEE tak, aby nastal dialóg o národných schémach na zabezpečenie kvality služieb na zvýšenie energetickej efektívnosti v týchto krajinách.

  Viac o partnerských organizáciách

 • Predstavitelia partnerov projektu

  Predstavitelia partnerov projektu

  Každá partnerská organizácia má vedúceho experta, ktorý sa zaoberá projektom QualitEE.
  Na stránkach partnerských organizácií sa nachádzajú stručné životopisy týchto konzultantov pracujúcich na projekte v rámci jednotlivých partnerských organizácií.

  Viac o projektovom tíme

 • Európska poradná rada

  Európska poradná rada

  Konzorcium projektu QualitEE zostavilo Európsku poradnú radu, ktorá poskytuje svoje skúsenosti a rady, ako aj podporu a prezentáciu projektu s využitím svojich kapacít.
  Členmi sú experti na štandardizáciu z CEN/CENELEC (European Committee for Standardisation), finanční experti z IFC (World Bank Group), experti na energetické služby z EFIEES, eu.ESCO a z Econoler, predsedom je Jan Bleyl, ktorý je zároveň aj predsedom IEA-DSM Task Force 16 v Innovative Energy Services

  Viac o Európskej poradnej rade

 • Národné pracovné skupiny

  Národné pracovné skupiny

  Každý partner projektu vo svojej krajine vytvoril národnú pracovnú skupinu pozostávajúcu z reprezentantov kľúčových skupín účastníkov trhu s energetickými službami.

   

  Viac o národnej pracovnej skupine

Viac informácií o výsledkoch projektu

Najnovšie informácie o projekte QualitEE a ako sa do projektu zapojiť, nájdete na:

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK