Školenia

O čo ide?

Séria poldenných alebo celodenných seminárov na tieto témy:

 • Modul 1: Základy o energetických službách, fázy projektu a procesy, financovanie, Európsky etický kódex pre EPC
 • Modul 2: Kritériá na posúdenie kvality, návody na financovanie a obstarávanie
 • Modul 3: Rámce na zaručenie kvality, procesy a poznatky získané z pilotných projektov
 • Modul 4: Podrobný seminár na tému, ako pracovať s procesmi na zabezpečenie kvality, určený pre poskytovateľov záruk a certifikačné organizácie, ktoré chcú ponúknuť tieto služby ako súčasť národných schém

Pre koho sú určené?

Školenia sú určené pre všetkých účastníkov trhu, so zameraním na:

 • Energetickí manažéri a obstarávatelia v rámci organizácií, ktoré majú záujem o energetické služby
 • Poskytovatelia záruk a certifikačné organizácie
 • Finančné inštitúcie
 • Tvorcovia politík

Prečo sa zúčastniť?

 • Bezplatné školenia pod vedením popredných expertov
 • Informácie o kritériách a schémach zabezpečenia kvality, ktoré sa vyvíjajú ako súčasť projektu QualitEE
 • Prehľad o trhu

 

 

Ako sa prihlásiť na školenie?

Od rámci každej partnerskej krajiny sa od začiatku roka 2018 uskutočnia aspoň tri školenia. Pridajte sa do našej e-mailovej databázy a získajte informácie a registračné pokyny na školenia vo vašom regióne.

PRIHLÁSTE SA DO E-MAILOVEJ DATABÁZY