Koncepcia rozvoja GES

Koncepcia rozvoja GES

20/08/2018

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravilo „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorá bola v júli 2018 následne schválená vládou Slovenskej republiky. Cieľom Koncepcie je zadefinovať postup a nevyhnutné kroky ku komplexnému usmerneniu verejných subjektov vo forme metodického usmernenia, ktoré si však najskôr vyžaduje niektoré legislatívne úpravy. Materiál takisto reflektuje usmernenia Európskeho štatistického úradu (Eurostat) pre oblasť poskytovania a využívania garantovaných energetických služieb tak, aby využívanie týchto služieb vo verejnej správe nemalo vplyv na maastrichtský dlh Slovenskej republiky.

Koncepcia je prvým krokom k tomu, aby sa zvýšila energetická efektívnosť verejných budov na Slovensku.

Materiál na stiahnutie.