Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

25/05/2018

Prinášame vám súhrnnú správu o trhu s energetickými službami a ich kvalite na Slovensku (Country report on the energy efficiency services market and quality).

V správe nájdete:

  • komplexný prehľad o legislatívnom a regulačnom rámci pre energetické služby na Slovensku,
  • analýzu stavu Energy Performance Contracting trhu založenú na trhovom prieskume QualitEE v roku 2017,
  • analýzu stavu Energy Supply Contracting trhu založenú na trhovom prieskume QualitEE v roku 2017,
  • odporúčania pre rozvoj trhu s energetickými službami,
  • a popis stavu v oblasti certifikácie energetických služieb.

V správe boli použité informácie získané QualitEE prieskumom trhu s energetickými službami, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 v 15 krajinách Európy.

Správa je len v anglickom jazyku.

Stiahnuť správu.