• Platforma poradcov pre garantované energetické služby

  06/06/2018

  Platforma poradcov pre garantované energetické služby

  Na Slovensku vznikla  platforma poradcov pre garantované energetické služby.  Je to neformálne a dobrovoľné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (definovanej zákonom 321/2014 Z.z.) Cieľom platformy je deklarovať kvalitu a nezávislosť jej členov a napomôcť tak k zvýšeniu dôvery…

 • Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

  25/05/2018

  Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

  Prinášame vám súhrnnú správu o trhu s energetickými službami a ich kvalite na Slovensku (Country report on the energy efficiency services market and quality). V správe nájdete: komplexný prehľad o legislatívnom a regulačnom rámci pre energetické služby na Slovensku, analýzu…

 • Užívateľská príručka ku regulácii Eurostatu

  10/05/2018

  Užívateľská príručka ku regulácii Eurostatu

  7.máj 2018 – Európska Investičná Banka vydala podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok ku usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017. Cieľom nových pravidiel je pomôcť subjektom verejnej správy realizovať a financovať…

 • Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  06/04/2018

  Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  Projekt QualitEE dosiahol dôležitý cieľ zverejnením návrhu Usmernenia pre európske kritériá kvality. Usmernenie je navrhnuté tak, aby bolo možné jednotlivé komponenty energetických služieb individuálne posúdiť a stanoviť ich kvalitu na základe „kritérií kvality“. Tento nástroj pomôže verejným aj súkromným klientom, poskytovateľom…

 • Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

  22/03/2018

  Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

  Štrbské Pleso – Dňa 19.marca 2018 sa uskutočnil prvý zo série diskusných workshopov ku zavádzaniu schémy na posudzovanie kvality garantovaných energetických služieb (GES) na Slovensku. Táto diskusná platforma sa uskutočnila formou 2.sekcie počas konferencie Energetický manažment 2018. V úvode predstavila…

 • ENERFUND nástroj

  11/01/2018

  ENERFUND nástroj

  ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renovácií podobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové…

 • Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  22/06/2017

  Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  Brusel – Pracovná skupina Sector Forum Energy Management (SFEM) CEN / CENELEC pre finančné nástroje pre energetickú efektívnosť 22. júna 2017 súhlasila, že bude pokračovať v návrhu na vypracovanie nového štandardu minimálnych technických požiadaviek pre EPC. Toto rozhodnutie, pôvodne navrhnuté…

 • Predstavenie projektu QualitEE na EU Sustainable Energy Week 2017

  22/06/2017

  Predstavenie projektu QualitEE na EU Sustainable Energy Week 2017

  Brusel – Projekt QualitEE bol predstavený aj v rámci Týždňa trvalo udržateľnej energetiky EÚ 2017 (EU Sustainable Energy Week 2017). Stefan Amann z e7 Energie Markt Analyze, koordinátor projektu QualitEE, načrtol kľúčovú úlohu, ktorú bude projekt zohrávať pri navyšovaní investícií…