Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

22/03/2018

Štrbské Pleso – Dňa 19.marca 2018 sa uskutočnil prvý zo série diskusných workshopov ku zavádzaniu schémy na posudzovanie kvality garantovaných energetických služieb (GES) na Slovensku. Táto diskusná platforma sa uskutočnila formou 2.sekcie počas konferencie Energetický manažment 2018. V úvode predstavila Monika Rothová z Energetického centra Bratislava projekt QualitEE a odprezentovala návrh Európskych kritérií kvality pre energetické služby.

Následne reprezentanti kľúčových aktérov trhu s energetickými službami prezentovali pohľady na kvalitu projektov garantovaných energetických služieb z ich perspektívy:

– za finančný sektor vystúpil zástupca VÚB banky a vysvetlil požiadavky na kvalitu projektov GES z pohľadu banky,

– ESCO spoločnosť ENGIE Services poskytla pohľad poskytovateľa na zabezpečenie kvality projektov GES,

– vplyv projektovej prípravy na kvalitu projektu GES z pohľadu poradcu pre GES prezentoval Marcel Lauko z Energetického centra Bratislava

– a zástupca spoločnosti Tatra Tender opísal požiadavky na kvalitu GES vo verejnom obstarávaní.

Následne rečníci spolu s účastníkmi diskutovali, či Európske kritériá pokrývajú požiadavky pre všetky oblasti GES a aké sú potreby pre ich implementovanie do slovenských podmienok. Prediskutovali sa aj prínosy a potenciálne bariéry pre zavádzanie certifikačnej schémy GES.